DYLUNIO MODUROL A THRAFNIDIAETH

SGROLIWCH I EDRYCH 

SGROLIWCH I EDRYCH 

'DYLUNIO MODUROL A CHLUDIANT'

Eleni, mae’r myfyrwyr Dylunio Modurol a Chludiant wedi cael taith heriol, un nad oed dyr un ohonom yn barod amdani.   

Yr hyn a welwch yn yr arddangosfa hon yw anterth blwyddyn o ymchwilio, braslunio, datrys problemau, meddwl am y Newid yn yr Hinsawdd, y Beirianneg, yr Ergonomeg, y Cynaliadwyedd, Ystyr y Cyfan ac yna dysgu sut i ddelweddu a chyfleu’r syniadau hynny trwy ddefnyddio meddalwedd modelu 3D o’r radd flaenaf ac o safon diwydiannol.  

Mae’r Arddangosfa hon yn agor eich meddwl i ddyfodol Dylunio Modurol a Chludiant.  

O goden ymreolaethol, i rasiwr aer, bad hwylio moethus sero allyriadau a char cyflym (‘supercar’) a yrrir gan Hydrogen wedi’i ysbrydoli gan y 1960au.  

Er gwaethaf heriau’r cyfnod clo, hoffwn i a’r tîm longyfarch y myfyrwyr am gynhyrchu gwaith mor fywiog, praff ac arloesol a dymunwn pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.  

Sergio Fontanarosa  

Rheolwr Rhaglen