TECHNOLEG CERDDORIAETH GREADIGOL

SGROLIWCH I EDRYCH

SGROLIWCH I EDRYCH

'CYFANSODDI|CREU|CYDWEITHIO  '

SYNC | Degree Show & Music Festival | Sioe Raddio a Gŵyl Gerddoriaeth  

BA Technoleg Cerddoriaeth Greadigol   

Croeso i arddangosfa ddigidol yr adran BA Technoleg Cerddoriaeth Greadigol yn y Drindod Dewi Sant. Rhoddwyd tasg i’n myfyrwyr greu gŵyl gerddoriaeth ar-lein yn rhan o’u blwyddyn olaf.   Gallwch wylio recordiad o’r ffrwd yma: https://www.youtube.com/watch?v=caXmjd2UGdo 

Rydym wedi cymryd yr uchafbwyntiau o SYNC a chrynhoi’r perfformiadau a’r gwaith.     

Mae safon y gwaith a ddatblygwyd wedi bod yn eithriadol o uchel a rhoddodd SYNC gyfle cyffrous i rannu gwaith ein myfyrwyr.   

Mae wedi bod yn foddhaol iawn datblygu’r prosiectau hyn gyda’n myfyrwyr. Rydym ni wedi bod yn lwcus iawn i weithio gyda charfan mor dalentog a ddiddorol eleni.     
 
Da iawn chi a diolch i bawb.   

Y Tîm Technoleg Cerddoriaeth Greadigol  

Cyfansoddi|Creu|Cydweithio