FFOTOGRAFFIAETH

SGROLIWCH I EDRYCH

SGROLIWCH I EDRYCH

IN SEARCH OF GROUND

Mae In Search of Ground, a gysyniadwyd gan fyfyrwyr blwyddyn olaf y cyrsiau BA Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau a Ffotograffiaeth Ddogfennol a Gweithredaeth Weledol, yn gasgliad eclectig o waith sydd wedi’i gysylltu gan y llinyn cyffredin o gael ei greu o dan gyfyngiadau pandemig Covid-19.  Mae’n dyst i wydnwch a chreadigrwydd y myfyrwyr eu bod wedi cynhyrchu gwaith mor wahanol, syn amrywio o archwiliadau i hunaniaeth bersonol, i herio gwyliadwriaeth a diwylliannau algorithmig, ac arsylwadau amgen am Genhedlaeth Z.